img


ช่างมือใหม่ต้องรู้ ปูนซีเมนต์มีกี่ประเภทและแตกต่างกันยัง

ปูนซีเมนต์ เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับงานก่อสร้าง เพราะไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างในรูปแบบใด ส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง นั่นก็คือ ปูนซีเมนต์ ซึ่งคุณสมบัติหลักที่โดดเด่นของปูนซีเมนต์คือความแข็งแรงและความทนทาน รวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของรูปร่างได้ตามความต้องการ ซึ่งปูนซีเมนต์จะเข้ามาช่วยทำให้งานก่อสร้างเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม และในปัจจุบันเทคโนโลยีของการผลิตปูนซีเมนต์ก็ได้ถูกพัฒนามาอย่างก้าวกระโดดเพื่อยกระดับให้ปูนซีเมนต์มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ปูนซีเมนต์ยังถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทเพื่อตอบโจทย์การใช้งานก่อสร้างแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกัน มาดูกันว่าปูนซีเมนต์มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรบ้าง


หัวข้อไฮไลท์

 • ปูนซีเมนต์มีกี่ประเภทและเหมาะกับงานแบบไหน
 • สรุป แบ่งประเภทปูนซีเมนต์ ตามการใช้งาน
 • กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
 • ทำไมต้องเลือกปูนซีเมนต์ให้เหมาะกับงานก่อสร้าง
 • สรุปบทความปูนซีเมนต์มีกี่ประเภท!


ปูนซีเมนต์มีกี่ประเภทและเหมาะกับงานแบบไหน


เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและเคยเห็นปูนซีเมนต์กันอยู่แล้ว เพราะไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างในรูปแบบไหน สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญและเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของงานก่อสร้างก็คือปูนซีเมนต์ ซึ่งประเภทของปูนซีเมนต์ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท เนื่องจากงานปูนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ปูนซีเมนต์แต่ละประเภทจึงถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยประเภทของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานช่างและการก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1. ปูนซีเมนต์ซิลิก้า หรือปูนผสม

สำหรับคำถามปูนซีเมนต์มีกี่ประเภท มาเริ่มต้นกันที่ประเภทแรกคือ ปูนซีเมนต์ซิลิก้า หรือปูนซีเมนต์ผสม ซึ่งเป็นปูนที่เกิดขึ้นจากการผสมกันระหว่างทรายและหินปูนที่ถูกบดให้ละเอียด จากนั้นนำไปผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตราส่วน 1:4 จากการผสมกันนี้จะทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัวช้า ซึ่งเหมาะสำหรับงานก่อสร้างในรูปแบบงานปูนก่อ งานปูนตกแต่ง หรืองานโครงสร้างขนาดเล็กที่ไม่ต้องรับแรงกระแทกมากนัก  

2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา 

สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา หรือที่นิยมเรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปูนซีเมนต์ขั้นพื้นฐานที่ถูกนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป โดยส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้งานคู่กับคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อทำให้โครงสร้างพื้นฐานมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เช่น ถนน เสา คาน และสะพาน เป็นต้น ซึ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดามีข้อเสียคือความไม่คงทนต่อสารที่เป็นด่างจากน้ำมันหรือดิน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี

3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง

ต่อมากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 2 หากมีการนำไปปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลงไปผสมกับน้ำจะทำให้มีการคายความร้อนออกมาในปริมาณน้อยกว่าปูนปอร์ตแลนด์ธรรมดา รวมถึงยังมีความทนทานต่อความเป็นด่างได้ในระดับหนึ่ง เพราะมีคุณสมบัติทนต่อเกลือซัลเฟตได้ในระดับปานกลาง ซึ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลงเหมาะสำหรับการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น กำแพงกั้นดิน สะพาน ท่าเรือ หรือเขื่อนเก็บน้ำ เป็นต้น

4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว หรือที่นิยมเรียกว่าปูนปอร์ตแลนด์ประเภท 3 โดยปูนประเภทนี้จะมีลักษณะของผิวปูนที่มีความละเอียดมากเป็นพิเศษ จึงมาพร้อมจุดเด่นคือการแข็งตัวเร็วและสามารถรับแรงกระแทกได้รวดเร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่น จึงเป็นที่นิยมใช้งานสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็วหรืองานรื้อถอนเร่งด่วน เช่น งานเสาเข็ม งานก่อสร้างพื้นสำเร็จรูป เป็นต้น

5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ความร้อนต่ำ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ความร้อนต่ำ หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 4 โดยปูนประเภทนี้เหมาะกับงานที่ต้องควบคุมความร้อนให้เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด เพราะในขณะที่ปูนกำลังแข็งตัว หากมีความร้อนมากเกินไปจะให้เกิดรอยแตกร้าวได้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายในระหว่างการทำงาน โดดเด่นในเรื่องของการทนทานต่อการแตกร้าวจากความร้อนได้มาก จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ

6. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว

สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว เป็นปูนที่เหมาะสำหรับใช้ในงานตกแต่งอาคารเพื่อความสวยงาม โดยลักษณะของปูนประเภทนี้จะมีเนื้อผิวเป็นสีขาว และมีลักษณะที่แข็งตัวค่อนข้างช้า จึงทำให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวสามารถนำไปผสมเม็ดสีเพื่อทำเป็นปูนซีเมนต์สีต่างๆ ได้อีกด้วย

7. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้านทานซัลเฟตสูง

ปูนปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตสูง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 โดยมีคุณสมบัติในการต้านทานสารที่เป็นด่างได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับการใช้งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่มีความเป็นด่างสูง เช่น ดิน น้ำ หรือการสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับทะเล ที่มีเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก


แบ่งประเภทปูนซีเมนต์ ตามการใช้งาน

ปูนซีเมนต์ สามารถจำแนกตามประเภทการใช้งานได้ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. งานโครงสร้าง

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือ แบบธรรมดา 
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 2 หรือ แบบดัดแปลง
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 หรือ ชนิดแข็งตัว
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 4 หรือ ชนิดความร้อนต่ำ
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 หรือ ชนิดต้านทานซัลเฟตสูง

2. งานก่อ งานฉาบ

 • ปูนซีเมนต์ผสม หรือปูนซีเมนต์ซิลิก้า

3. งานตกแต่ง

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว


กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์


สำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ในงานก่อสร้างกันอยู่ทุกวันนี้ มีแหล่งผลิตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี โดยผลิตขึ้นจากการระเบิดหินปูนแล้วย่อยขนาดลงจนเหลือเท่าลูกเทนนิส จากนั้นลำเลียงผ่านสายพานไปเก็บที่พัสดุกอง ซึ่งส่วนประกอบหลักของการผลิตปูนซีเมนต์มีทั้งหมด 3 อย่าง คือ หินปูนที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต 80% และหินเชล แร่เหล็ก ซิลิก้า อลูมินา 20% ส่วนประกอบทั้งหมดนี้จะถูกลำเลียงไปยังท่อบดวัตถุดิบแล้วนำเข้าสู่โรงอบความร้อน เพื่อใช้ความร้อนไล่ความชื้นออกและเตรียมเข้าสู่กระบวนการเผา โดยความร้อนจะเปลี่ยนหินปูนจากแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมออกไซด์ และรวมกับซิลิก้า อลูมินา เหล็กออกไซด์ กลายเป็นปูนเม็ด พร้อมกับการเติมยิปซัมลงไปเพื่อทำให้เกิดการแข็งตัว หลังจากนั้นบรรจุปูนลงถุงเป็นอันเสร็จสิ้นของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 


ทำไมต้องเลือกปูนซีเมนต์ให้เหมาะกับงานก่อสร้างหลายคนอาจทราบกันไปแล้วว่าปูนซีเมนต์มีกี่ประเภท ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ปูนซีเมนต์ถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายประเภท เนื่องจากให้ผู้ใช้งานสามารถนำปูนแต่ละประเภทไปใช้งานให้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของงานก่อสร้าง เพราะถ้าหากว่างานก่อสร้างนั้นเลือกใช้ประเภทของปูนที่ถูกต้องก็จะช่วยทำให้สิ่งปลูกสร้างมีโครงสร้างและรากฐานที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง และเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานได้อย่างดีที่สุด ซึ่งปูนแต่ละประเภทได้ผลิตตามเกณฑ์ของมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทานในระยะยาว หากนำปูนไปใช้งานผิดประเภทอาจจะทำให้อายุการใช้งานของสิ่งก่อสร้างสั้นลง รวมทั้งยังเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วย


1. ปูนซีเมนต์งานก่อและงานฉาบ


นอกจากประเภทของปูนซีเมนต์ที่กล่าวข้างต้นไปแล้ว ยังมีปูนประเภทอื่นๆ อย่างเช่น ปูนซีเมนต์งานก่อและงานฉาบ ที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม โดยมีแรงอัดและกำลังที่น้อยกว่าปูนสำหรับงานโครงสร้าง จึงเหมาะสำหรับงานก่ออิฐและงานฉาบผนังที่ช่วยยึดเกาะได้ดีและมีความเรียบเนียนสวยงาม โดยปูนซีเมนต์งานก่อและงานฉาบถูกแบ่งชนิดออกได้ ดังนี้

 • ปูนซีเมนต์ผสม ประกอบไปด้วยส่วนผสมหลักอย่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาที่ผสมหินปูน ทราย และอื่นๆ เพื่อให้ปูนมีความเหนียวมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานก่ออิฐ ฉาบผนัง หรืองานคอนกรีตขนาดเล็ก 
 • ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป หรือปูนมอร์ต้า ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกับปูนซีเมนต์ผสม แต่ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปจะไม่ผสมหินปูน มีเพียงแค่ปูนซีเมนต์ น้ำยาคอนกรีต และทราย เพียงแค่เติมน้ำผสมก็สามารถใช้งานได้ทันที
 • ปูนซีเมนต์ Masonry เป็นปูนที่เหมาะสำหรับงานฉาบผนังเท่านั้น เพราะมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา หินบดละเอียด และสารเคมีที่ช่วยให้ปูนมีการอุ้มน้ำได้ดี เพื่อช่วยให้ผนังมีความเรียบเนียนเป็นพิเศษ และหมดกังวลเรื่องรอยแตกร้าวและผนังลอกหลังจากที่ปูนแห้งได้


2. ปูนซีเมนต์งานพิเศษ


ปูนซีเมนต์งานพิเศษ ยังเป็นปูนอีกหนึ่งประเภทที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากปูนซีเมนต์ทั่วไป เพื่อให้มีความสามารถในการใช้งานแบบเฉพาะทาง แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมและตอบโจทย์การใช้งานแบบทั่วไปมากนัก จึงส่งผลให้ปูนซีเมนต์งานพิเศษมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งปูนซีเมนต์งานพิเศษถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

 • ปูนซีเมนต์ขุดเจาะน้ำมัน เป็นปูนที่มีคุณภาพการผลิตได้รับมาตรฐานจากอเมริกันปิโตรเลียม เนื่องจากลักษณะของปูนประเภทนี้จะต้องมีคุณสมบัติในการต้านทานซัลเฟตได้สูงและมีการแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้งานในบริเวณที่มีแรงดันสูงจากความลึกของระดับน้ำทะเล
 • ปูนซีเมนต์ขาว เป็นปูนที่มีคุณสมบัติในการใช้กับงานฉาบ เพื่อการตกแต่งพื้นผิว ทั้งพื้น ผนังบ้าน และอาคารทั่วไป สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงใช้เทคนิคการฉาบตกแต่งรูปแบบอื่น โดยปูนซีเมนต์ขาวจะมีขั้นตอนการผลิตที่มากกว่าและยังสารประกอบบางชนิดที่ไม่เหมือนปูนทั่วไป


สรุปบทความปูนซีเมนต์มีกี่ประเภท

สุดท้ายนี้ บทความปูนซีเมนต์มีกี่ประเภท คงได้ตอบคำถามที่หลายคนคงอยากรู้กันไปแล้ว ซึ่งปูนซีเมนต์นับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานก่อสร้าง รวมทั้งปูนซีเมนต์ยังถูกแบ่งแยกประเภทเอาไว้ออกอย่างชัดเจน เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการใช้งานให้ได้มากที่สุด เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้โครงสร้างของงานก่อสร้างมีความแข็งแรง มีความทนทานสูง และสามารถใช้งานได้ในระยะยาว เพราะปูนแต่ละประเภทถูกคิดค้นและออกแบบขึ้นมาตามมาตรฐานเพื่อการใช้งานแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกัน หากว่าเลือกประเภทของปูนไปใช้งานไม่ตรงตามประเภทที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากจะทำให้งานก่อสร้างชิ้นนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นลงแล้ว ยังส่งผลในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกประเภทของปูนไปใช้ในงานก่อสร้างให้ตรงตามความเหมาะสมของงานก่อสร้าง เพื่อให้ตัวงานมีความแข็งแรง ปลอดภัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมอบประสิทธิภาพได้อย่างดีที่สุดหากคุณกำลังมองหาแหล่งจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ครบครัน Global House ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์ใช้ในงานก่อสร้าง ที่ดีที่สุดและครบเครื่องมากที่สุดในอาเซียน ได้รวบรวมปูนซีเมนต์เอาไว้ทุกประเภท เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อปูนทุกประเภทได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ Global House ยังมีพนักงานบริการคอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน รวมถึงยังสามารถนำข้อมูลสินค้าปูนซีเมนต์ของแต่ละแบรนด์มาเปรียบเทียบในการพิจารณาต่อการเลือกซื้อ เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่ถูกใจ และเหมาะสมกับประเภทการใช้งานปูนซีเมนต์ได้ตามความต้องการมากที่สุด


Global House จัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้าน ให้คุณครบจบในที่เดียว

เพื่อไม่ให้พลาดทุกโปรโมชันใหม่ๆ ทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือสินค้าตกแต่งบ้าน สามารถติดตามและสั่งซื้อสินค้า Global House ได้หลากหลายช่องทางที่

    • Facebook: Global House โกลบอลเฮ้าส์

    • Line@: @globalhouse

    • App Click&Collect


บริการช่างดี

    • App ช่างดี

    • Facebook: ChangDeeService

    • Line Official: @Changdee
เนื้อหาที่คล้ายกัน