โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสำหรับคุณ

ผลงานของเรา

ผลงานบริการติดตั้งของเรา

สาระน่ารู้

เคล็ดลับที่จะช่วยให้บ้านคุณน่าอยู่ยิ่งขึ้น

บริการติดตั้งและบริการเสริมจาก Global House

    เร็ว ๆ นี้

เงื่อนไขการบริการ1. ข้อกำหนดในการติดตั้ง

- กรณีติดตั้งกับ บล็อกแก้ว , กระจก , โลหะ , เฟอร์นิเจอร์ไม้และหินชนิดต่าง ๆ คิดค่าบริการเพิ่มตามตารางราคาอุปกรณ์ที่ใช้นอกเหนือมาตรฐานกำหนด
- กรณีเจาะฝ้าฉาบเรียบ บริษัทดำเนินการในการเจาะฝ้าในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง (ไม่รวมงานเก็บฝ้า สี)
- การปฎิบัติงานต้องมีพื้นที่แนวราบขนาด 2-3 ตร.ม. และมีความสูงจากพื้นถึงตัวเครื่องไม่เกิน 3 ม.
- กรณีความสูงจากพื้นถึงตัวเครื่อง 3 ม. ขึ้นไป ลูกค้าต้องเตรียมนั่งร้านในการติดตั้ง
- กรณีติดตั้งไม่ได้ เพราะลูกค้าไม่ได้เตรียมพื้นที่หรือไม่ได้แจ้งเลื่อนก่อนวันนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน ทางบริษัทฯขอคิดค่าเดินทาง 300 บาท / ครั้ง

2. ข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตั้ง

- การเดินสายไฟและท่อต่าง ๆ จะเป็นการเดินลอย
- อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้ง บริษัทให้ในส่วนที่ใช้ตามจริงเท่านั้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้และไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือส่วนลด
- กรณีอุปกรณ์ส่วนเกินลูกค้าซื้อมาเอง คิดค่าแรง 50% ของราคาอุปกรณ์นั้น ๆ

3. การรับประกันการติดตั้ง

- รับประกันหลังงานติดตั้ง 365 วัน และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการบริการตามจริง แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการ
- ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ติดตั้งแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืน
- กรณีลูกค้าต้องการให้ย้ายจุดติดตั้งหรือติดตั้งเครื่องเก่าจะคิดค่าแรงตามตารางค่าบริการ
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการที่
*** ลูกค้าว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการติดตั้ง หรือแก้ไขงานติดตั้งของบริษัทฯ
*** ลูกค้าว่าจ้างหรือใช้ช่างติดตั้งของบริษัทฯ ทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุในใบแจ้งงานโดยไม่ผ่านบริษัทฯ

4. ขอบเขตการบริการ

- ฟรี 30 กม.แรก นับจากสาขา
- ตั้งแต่ กม.ที่ 31 ถึง กม.ที่ 100 ระยะทางส่วนเกิน กม.ละ 15 บาท
- ตั้งแต่ กม.ที่ 101 ขึ้นไป คิดค่าบริการเหมาต่างจังหวัด