บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)

สำนักงานใหญ่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ติดต่อ :
คุณยุทธนา สุริยวนากุล
043-519777
แฟกซ์ 0-4351-1492, 0-4351-9649
อีเมล์ โทรศัพท์ :