คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 • • รับสินค้าที่สาขาด้วยตัวเองมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
 • ไม่คิดค่าบริการ เพียงเลือกซื้อสินค้าจากโกลบอล เฮ้าส์ ช้อป ออนไลน์ globalhouse.co.th  และเลือกรูปแบบการรับสินค้าเป็น “Click & Collect” แล้วทำการชำระค่าสินค้าผ่านหน้าเวบไซต์ ก็สามารถนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงกับชื่อผู้รับ มารับสินค้าตามวัน เวลา และสาขาที่ระบุได้เลย

 • • โกลบอล เฮ้าส์ ช้อป ออนไลน์ มีวิธีการจัดเก็บสินค้าก่อนที่ลูกค้าจะไปรับอย่างไร
 • เราใส่ใจเรื่องคุณภาพของสินค้าเสมอ สินค้าของคุณจะถูกเก็บไว้ในโซนสำหรับจัดเก็บสินค้า “Click & Collect” ให้เหมือนคุณเป็นคนเลือกหยิบเองและมีระบบการจัดเก็บที่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้า รวมทั้งขั้นตอนการบรรจุหีบห่อที่คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวสินค้า

 • • เลือกช่วงเวลาในการรับสินค้าอย่างไร
 • คุณสามารถเลือกช่วงเวลาในการรับสินค้าได้ตั้งแต่ 08.30 น. – 18.30 น.  และเลือกสาขาที่ต้องการรับสินค้าได้ทุกสาขาที่คุณสะดวก

 • • สถานที่และสาขาในการรับสินค้า
 • สาขาที่ให้บริการ “Click & Collect” คือ สาขาของโกลบอล เฮ้าส์ ทุกสาขา โดยติดต่อรับสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของทุกสาขา

 • • ข้อกำหนดสำหรับผู้รับสินค้า
 • ผู้รับสินค้าจะต้องมีหลักฐานการชำระเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตรงกับชื่อ ในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ หากไม่สามารถมารับสินค้าด้วยตนเองได้ ให้ผู้สั่งซื้อทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ และรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องด้วย

 • • หากมารับสินค้าล่าช้าต้องทำอย่างไร ?
 • หากคุณทราบล่วงหน้าว่าจะมารับสินค้าล่าช้าจากเวลาที่ระบุไว้ กรุณาโทรติดต่อ  Call center 1160 หรือเจ้าหน้าที่สาขาต้นทาง (รายละเอียดติดต่อสาขา คลิกที่นี่) เพื่อแจ้งความต้องการกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการเปลี่ยนเวลารับ ทั้งนี้ จะต้องมารับสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทำรายการในระบบ

 • • หากมารับสินค้าเร็วกว่ากำหนดต้องทำอย่างไร ?
 • หากคุณทราบล่วงหน้าว่าจะมารับสินค้าเร็วกว่ากำหนด กรุณาโทรติดต่อ Call center 1160 หรือ  เจ้าหน้าที่สาขาต้นทาง (รายละเอียดติดต่อสาขา คลิกที่นี่) เพื่อแจ้งความต้องการกับเจ้าหน้าที่ และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งมอบตามวันเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง