img


แชร์ทริค วิธีใช้ไมโครเวฟให้ปลอดภัย ไม่เสี่ยงระเบิด

ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่ามีแทบจะทุกบ้าน เพราะใช้งานได้ง่าย อุ่นอาหารได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ไมโครเวฟมีการพัฒนาฟังชันก์ให้สามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภทมากขึ้น ไม่ว่าจะใช้หุงข้าวและย่างอาหารได้ ทำให้การใช้งานไมโครเวฟมีความสะดวกสบาย แต่หลายๆ คนยังอาจไม่เข้าใจวิธีใช้ไมโครเวฟที่ถูกต้อง หรือใช้งานผิดประเภท จนทำให้เกิดอันตราย บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลวิธีใช้ไมโครเวฟที่ถูกต้อง รวมถึงแนะนำวิธีการดูแลรักษาไมโครเวฟให้สามารถใช้งานได้นานมากขึ้นมาฝากกัน 

5 วิธีใช้ไมโครเวฟ ฉบับเบื้องต้น


ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเฉพาะการอุ่นอาหาร แต่หลายๆ คนอาจจะยังใช้งานไมโครเวฟไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย และทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อนสารเคมีได้ สำหรับวิธีใช้ไมโครเวฟที่ถูกต้องมีดังนี้

1. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ไมโครเวฟ

ไมโครเวฟแต่ละเครื่องนั้นจะมีการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนเริ่มต้นใช้งานควรศึกษาคู่มือวิธีใช้ไมโครเวฟก่อนเสมอ เพื่อทำความเข้าใจหลักการทำงาน และข้อควรปฏิบัติของไมโครเวฟเบื้องต้น จะได้ตั้งค่าการใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเข้าใจข้อควรระวังในการใช้งานที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ สำหรับฟังก์ชันการใช้งานไมโครเวฟโดยทั่วไปจะคล้ายๆ กัน คือสามารถใช้ในการอุ่นอาหาร ละลายอาหารแช่แข็ง และการย่างอาหารให้สุกได้ 

2. ใช้ภาชนะที่เหมาะสม

การเลือกใช้ภาชนะเป็นอีกหนึ่งวิธีใช้ไมโครเวฟที่ควรทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการเลือกใช้งาน เพราะการใช้งานไมโครเวฟนั้นมีข้อจำกัดเรื่องภาชนะ ที่นำเข้าไปอุ่นอาหารเป็นอย่างมาก หากใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดการปนเปื้อน ของสารเคมีได้ เมื่อเกิดการสะสมในร่างกายมากๆ ก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดประกายไฟ จนทำให้ไฟไหม้ได้ ไปดูกันว่าภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดใดบ้างที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ และบรรจุภัณฑ์ชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยง

ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้

 • พลาสติก พลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นั้นมีด้วยกัน 2 ประเภทคือ

1. พลาสติก C-PET เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังสามารถป้องกันการซึมผ่านได้ ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร

2. พลาสติก PP เป็นพลาสติกรีไซเคิลประเภทที่ 5 ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้สูง 110 องศาเซลเซียส สามารถทนต่อสารเคมีได้ เหมาะในการนำมาใส่อาหาร 

ในกรณีที่ไม่มั่นใจว่าภาชนะนั้นทำมาจากพลาสติกชนิดใด ก่อนนำภาชนะเข้าไมโครเวฟให้สังเกตสัญลักษณ์ Microwave Safe หรือ Microwavable ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ หรือข้อความที่บ่งบอกว่า ภาชนะชนิดนั้นสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้

 • แก้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากทราย มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง จึงสามารถนำเข้าไมโครเวฟอุ่นอาหารได้อย่างปลอดภัย แต่ควรระมัดระวังภาชนะแก้วที่มีลวดลาย เพราะหากสกรีนลายไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ลวดลายที่สกรีนละลายและปนเปื้อนกับอาหารได้
 • เซรามิก และกระเบื้อง เป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้สูง สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงเซรามิกหรือกระเบื้องเคลือบที่มีความแวววาว โดยเฉพาะการเคลือบสีเงิน หรือสีทอง เพราะสีเหล่านี้จะไปสะท้อนคลื่นไมโครเวฟ จนทำให้เกิดประกายไฟ จนไฟไหม้ได้
 • ถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติก ปัจจุบันมีการหันมาใช้ถ้วยกระดาษในการใส่อาหารมากขึ้น เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้วยกระดาษที่เคลือบพลาสติกนั้น เป็นถ้วยกระดาษประเภทที่สามารถอุ่นอาหารในไมโครเวฟได้ แต่ก่อนที่จะทำการอุ่นจะต้องเช็กเสมอว่าทนอุณหภูมิได้สูงสุดเท่าไร และเคลือบพลาสติกที่ทนต่อการอุ่นอาหารได้หรือไม่


ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้กับไมโครเวฟไม่ได้

 • พลาสติก พลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นั้นมีเพียงสองชนิดคือ พลาสติก PP และพลาสติก C-PET สำหรับพลาสติกอื่นๆ ทั่วไป โดยเฉพาะพลาสติกที่ไม่มีสัญลักษณ์ Microwave Safe หรือ Microwavable กับกำกับ ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเด็ดขาด เพราะอาจทำให้พลาสติกละลาย ปนเปื้อนกับอาหารได้ 
 • เมลามีน เมลามีนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทนความร้อนจากอาหารได้ดี เวลาใส่อาหารร้อนๆ เมื่อถือจะไม่ร้อนมือ จึงนิยมนำมาใส่อาหาร แต่เมลามีนนั้นไม่ทนต่อความร้อนของไมโครเวฟ นอกจากนี้ยังมีสารฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde: CH2O) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตถ้วยชาม ที่อาจทำให้มีสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อีกด้วย
 • กระดาษ เป็นภาชนะที่ไม่สามารถทนความร้อนได้สูง หากนำเข้าไมโครเวฟจะทำให้เกิดไฟลุกไหม้
 • อลูมิเนียมฟอยล์ห่ออาหาร เป็นวัสดุที่ทนความร้อน และกักเก็บความร้อนได้ดี ทำให้หลายๆ  ครั้งใช้ในการประกอบอาหาร แต่ด้วยความวาว เมื่อนำเข้าไมโครเวฟอาจทำให้เกิดประกายไฟได้ง่าย
 • โลหะ เป็นอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ เนื่องจากความมันวาวของโลหะ ทำให้สะท้อนกับคลื่นความร้อน ส่งผลให้เกิดประกายไฟได้ง่าย
 • โฟม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทนความร้อนได้ต่ำ เมื่อเจอความร้อนก็จะละลายได้ง่าย และทำให้เกิดไฟลุกด้วย 

3. หลีกเลี่ยงการใช้อุณหภูมิสูง

อีกหนึ่งวิธีใช้ไมโครเวฟเบื้องต้นที่ควรรู้คือ การใช้อุณหภูมิ ซึ่งการใช้อุณหภูมิสูงๆ ในการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการปิ้ง การย่าง หรือว่าการทอด จะทำให้อาหารไหม้ และสุกเพียงด้านนอกเท่านั้น แต่อาหารด้านในยังดิบอยู่ วิธีใช้ไมโครเวฟก็เช่นเดียวกัน หากใช้อุณหภูมิที่สูงในการอุ่นอาหารจะทำให้อาหารไหม้ สุกไม่เท่ากันทั้งชิ้น ในกรณีที่ชิ้นใหญ่มากๆ อาหารด้านในจะยังดิบอยู่ ดังนั้นควรเลือกใช้อุณหภูมิให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของอาหาร หรือหั่นอาหารให้ชิ้นเล็กลง เวลานำเข้าไมโครเวฟจะได้สุกได้ง่ายขึ้น

4. ใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม

วิธีใช้ไมโครเวฟให้ถูกต้อง ระยะเวลาที่ใช้เป็นอีกเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ เพราะอาหารแต่ละประเภทนั้นใช้เวลาในการอุ่นอาหารที่แตกต่างกัน อาหารบางชนิดอย่างคุกกี้ ไม่ควรอุ่นนานเกินไป เพราะจะทำให้ไหม้ แต่อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต้องใช้เวลานานในการอุ่น ที่สำคัญต้องใช้ไฟกลาง หรือไฟต่ำ เพื่อให้อาหารนั้นสุกทั่วกัน แม้ว่าไมโครเวฟแต่ละเครื่องจะมีหลักในการทำงานที่คล้ายคลึงกัน แต่อย่างไรก็ควรอ่านคู่มือวิธีใช้ไมโครเวฟก่อนเสมอ เพื่อช่วยให้เข้าใจและใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

5. นำอาหารออกทันทีหลังจากอุ่นเสร็จ

เมื่ออุ่นอาหารเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรทิ้งอาหารไว้ในไมโครเวฟ แต่ควรรีบนำออกมาในทันที แม้ว่าหลังจากอุ่นอาหารเสร็จแล้ว เครื่องไมโครเวฟจะไม่ทำความร้อนแล้วก็ตาม แต่ความร้อนภายในเครื่องก็ยังคงสูงอยู่ การทิ้งอาหารไว้ภายในเครื่องไมโครเวฟ อาจทำให้อาการสุกจนเกินไป หรือไหม้ได้ ดังนั้นหลังอุ่นเสร็จควรนำอาหารออกมาในทันที

วิธีใช้ไมโครเวฟแบบผิดๆ 

ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่ควรระวังวิธีใช้ไมโครเวฟแบบผิดๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องไมโครเวฟ แล้วยังสามารถทำให้ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพตามมาได้ ซึ่งวิธีใช้ไมโครเวฟเหล่านี้ถือเป็นเรื่องผิดๆ ที่ไม่ควรทำ

1. ใช้อุณหภูมิสูงอุ่นอาหาร


การใช้อุณหภูมิสูงๆ ในการอุ่นอาหาร ถือเป็นรูปแบบวิธีใช้ไมโครเวฟที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะทำให้อาหารไหม้ นอกจากนี้ยังทำให้อาหารชิ้นใหญ่ๆ สุกไม่ทั่วถึง ไหม้เกรียมเฉพาะด้านนอก แต่ภายในไม่สุก ดังนั้นก่อนที่จะอุ่นอาหารในแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้อุณหภูมิสูงสุด แต่ควรเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารในแต่ละประเภท 

2. อุ่นเครื่องดื่ม/อาหารเหลวจนเดือด


การอุ่นเครื่องดื่ม หรืออาหารที่เป็นของเหลว อย่างโจ๊ก ข้าวต้ม หรือว่าซุปต่างๆ นั้นไม่ควรใช้ความร้อนที่มากเกิน 100 องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้เกิดของเหลวเดือดปุดๆ จนปะทุภายในไมโครเวฟ และระเบิดได้ ดังนั้นวิธีใช้ไมโครเวฟในการอุ่นอาหารที่เป็นของเหลว ควรเลือกอุณหภูมิให้มีความเหมาะสม และคอยเช็กเรื่อยๆ ว่าอาหารนั้นอุ่นเพียงพอแล้วหรือยัง  

3. ไม่ใช้ฝาครอบอาหาร


การอุ่นอาหารที่ไม่ใช้ฝาครอบอาหาร ถือเป็นวิธีใช้ไมโครเวฟที่ผิด เพราะเวลาอุ่นอาหารโดยไม่มีฝาครอบ จะทำให้ภาชนะใส่อาหารได้รับความร้อนมากเกินไป จนทำให้แตก หรือละลายได้ ดังนั้นทุกครั้งที่ทำการอุ่นอาหาร ควรใช้ฝาครอบอาหารเสมอ เพื่อไม่ให้ภาชนะโดนความร้อนโดยตรง ที่สำคัญควรเลือกฝาครอบแบบที่มีรูระบายอากาศ เพื่อไม่ให้อุณหภูมิภายในฝาครอบสูงเกินไป และช่วยป้องกันไม่ให้อาหารมีความระอุมากจนระเบิด หรือไหม้

4. อุ่นอาหารทิ้งไว้ในไมโครเวฟ


ในระหว่างที่นำอาหารเข้าไมโครเวฟ หลายๆ คนมักจะทิ้งไว้แล้วไปทำธุระอย่างอื่น การทำแบบนี้ถือเป็นวิธีใช้ไมโครเวฟที่ไม่ถูกต้อง เพราะไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความร้อน หากอุณหภูมิที่อุ่นอาหารสูงเกินไปอาจทำให้เกิดการระเบิด หรืออาหารไหม้ได้ ดังนั้นในขณะที่ไมโครเวฟทำงาน ควรอยู่ในบริเวณที่สามารถได้ยินเสียงการทำงาน หรือได้ยินสัญญาณเตือนการทำงานของไมโครเวฟได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

 5. ไม่สวมถุงมือหยิบอาหาร


เมื่อใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหาร แม้จะใช้ฝาครอบภาชนะที่ใช้ก็ยังคงมีความร้อน การใช้มือเปล่าจับโดยไม่สวมถุงมือกันความร้อนสามารถทำให้มือพอง จนเกิดเป็นแผลได้ หรือบ้านไหนที่ไม่มีถุงมือกันความร้อน สามารถใช้ผ้าหนาๆ มารองขณะจับแทนได้ 

อาหารประเภทใดเข้าไมโครเวฟไม่ได้


ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถอุ่นอาหารได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็ง ข้าวต้ม ซุป คุกกี้ หรืออาหารอื่นๆ อีกมากมาย แต่ก็มีอาหารบางประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย อีกทั้งยังเป็นวิธีใช้ไมโครเวฟแบบผิดๆ อีกด้วย

 • ไข่ทั้งฟอง การนำไข่เข้าไมโครเวฟทั้งฟอง เป็นวิธีใช้ไมโครเวฟแบบผิดๆ เนื่องจากความร้อนจะโดนไข่โดยตรง ซึ่งเมื่อไข่ได้รับอุณหภูมิที่สูงจัด อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
 • ผลไม้ที่เปลือกหนา การนำผลไม้ที่มีเปลือกหนา หรือเปลือกเหนียว เช่น องุ่น เงาะ มะนาว หรือสับปะรดเข้าไมโครเวฟ จะทำให้เกิดการปะทุได้ง่าย นอกจากผลไม้สดแล้ว ผลไม้แช่แข็งก็ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟเช่นกัน เพราะน้ำตาลในผลไม้อาจแปรสภาพเป็นสารก่อมะเร็งได้
 • เนื้อสัตว์แช่แข็ง การนำเนื้อสัตว์แช่แข็งมาปรุงอาหาร โดยใช้ไมโครเวฟ อาจทำให้อาหารสุกได้ไม่ทั่วถึง และเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ควรแช่ช่องใต้ฟรีซก่อน 1 คืน เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกาย
 • พริก สำหรับใครที่จะทำน้ำพริก แล้วต้องนำพริกไปเผาก่อน ไม่แนะนำให้ใช้ไมโครเวฟ เนื่องจากพริกมีสารที่เรียกว่า แคปไซซิน (Capsaicin) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเผ็ดร้อน เมื่อนำพริกเข้าไมโครเวฟจะทำให้แคปไซซินกระจายคลุ้งไปทั่วไมโครเวฟ เมื่อเปิดออกมาอาจทำให้แสบตา แสบจมูกได้
 • น้ำเปล่า การนำน้ำเปล่าเข้าไมโครเวฟ เพื่อจะทำน้ำร้อนเป็นวิธีใช้ไมโครเวฟที่ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้ได้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงมาก เมื่อใส่กาแฟ หรือผงเครื่องดื่มลงไปอาจทำให้เกิดการปะทุขึ้นมาได้
 • นมแม่ ในช่วงให้นมลูก คุณแม่หลายๆ คน เก็บนมแช่แข็งไว้ เมื่อจะเอาออกมาให้ลูกก็จะทำการอุ่นด้วยไมโครเวฟ ถือเป็นวิธีใช้ไมโครเวฟที่ไม่ถูกต้อง เพราะการอุ่นนมแม่ด้วยไมโครเวฟทำให้นมร้อนไม่สม่ำเสมอ และทำให้เกิดเชื้อโรคในจุดที่ความร้อนกระจายไปไม่ถึง ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกน้อย

อุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ อันตรายไหม

หลายๆ คนคงเข้าใจแล้วว่าวิธีใช้ไมโครเวฟแบบใดถูกต้อง แบบใดผิด ต่อไปมาดูกันว่าการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟนั้นมีอันตรายหรือไม่ สำหรับการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟจะใช้หลักการของคลื่นตกกระทบ โดยคลื่นไมโครเวฟจะเข้าไปกระทบกับอาหาร ทำให้โมเลกุลของน้ำที่มีอยู่ภายในไมโครเวฟเกิดการสั่นสะเทือน และเสียดสีกันจนเกิดเป็นความร้อน และทำให้อาหารสุกได้ ดังนั้นการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟนั้นเป็นการทำให้อนุภาคของน้ำเกิดการสั่นสะเทือน และเกิดเป็นความร้อน โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างของอาหาร การอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟจึงไม่เป็นอันตราย หรือมีผลเสียต่อสุขภาพ แต่การกินอาหารแช่แข็งเป็นประจำนั้น ต้องคำนึงถึงวิธีการแช่อาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม หากมีการเก็บอาหารผิดวิธี อาจทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโต และส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารได้

วิธีดูแลรักษาไมโครเวฟ ให้ใช้งานได้นานขึ้น

การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานมากขึ้น สำหรับวิธีดูแลรักษาไมโครเวฟนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีเหล่านี้

 • เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดคราบสกปรกสะสม โดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดบริเวณที่มีคราบ และควรเช็ดขณะที่เครื่องยังอุ่นๆ จะช่วยให้คราบออกได้ง่ายมากขึ้น
 • ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังใช้งาน
 • ไม่ควรเช็ดไมโครเวฟในขณะที่จานรองยังร้อน เพราะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจะทำให้การใช้งานสั้นลง
 • ไม่วางไว้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ 
 • ปิดประตูไมโครเวฟอย่างเบามือ ใช้งานอย่างระมัดระวัง

แนะนำไมโครเวฟที่เหมาะกับการใช้งาน

ไมโครเวฟนั้นมีด้วยกันหลากหลายขนาด แต่ละแบบก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่กำลังมองหาไมโครเวฟและเตาอบ ควรเลือกซื้อไมโครเวฟให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน 

TEKA ไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร MWE 209 FI

 • ไมโครเวฟที่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ LED ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน
 • มีการออกแบบผนังภายในด้วยสเตนเลสสตีล พร้อมระบบล็อก เพื่อความปลอดภัย
 • มีระบบในการละลายน้ำแข็งที่สามารถตั้งเวลา และคำนวณจากน้ำหนักได้
 • ขนาดเล็กเหมาะสำคัญคนที่มีพื้นที่จำกัด อย่างการอยู่คอนโด

 TOSHIBA เตาอบไมโครเวฟ 24 ลิตร MW2-MM24PC

 • สามารถปรับระดับความร้อนได้มากถึง 5 ระดับ รองรับการทำงานที่หลากหลายรูปแบบ
 • ระบบจานหมุนอัจฉริยะ ที่สามารถจดจำตำแหน่งในการหมุนได้ ช่วยให้หยิบภาชนะออกจากเตาได้ง่าย
 • มีฟังก์ชันในการละลายอาหารที่ทำให้ใช้งานง่ายขึ้น
 • ขนาดมีความกะทัดรัด เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นจำกัด

ELECTROLUX เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 25 ลิตร EMM25D59EB

 • สามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล ผ่านหน้าจอ LED ทำให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น
 • มีโปรแกรมในการทำอาหารอัตโนมัติมากถึง 8 เมนู
 • มีการออกแบบด้วย  Easy Clean Coating โดยการนำเทคโนโลยี Enamel Coating มาใช้ หรือเทคโนโลยีเคลือบแก้ว ทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

สรุปบทความ

ไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้ในการอุ่นอาหาร ซึ่งวิธีใช้ไมโครเวฟที่ถูกต้องนั้นจะต้องอ่านคู่มือก่อนการใช้งานเสมอ แม้ว่าไมโครเวฟแต่ละเครื่องจะมีหลักในการทำงานที่คล้ายคลึงกัน แต่ฟังก์ชัน และรูปแบบการใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการศึกษาคู่มือก่อนเสมอจะช่วยให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญจะต้องเลือกใช้ภาชนะในการอุ่นอาหารที่เหมาะสม ไม่ใช้อุณหภูมิที่สูงจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย นอกจากนี้อาหารบางชนิด เช่น ไข่ทั้งฟอง เนื้อสัตว์แช่แข็ง นมแม่ และน้ำเปล่าไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟ ที่สำคัญหลังการใช้งานควรถอดปลั๊กไฟออกเสมอ และทำความสะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบสกปรกสะสม


คุ้มค่าไปอีกขั้นแค่ สมัครสมาชิกโกลบอลคลับ ฟรี พร้อมรับสิทธิพิเศษ สำหรับ สมาชิกโกลบอลคลับ เพียงช้อปครบ 50 บาท รับ 1 คะแนน สะสมโกลบอลคลับสะสมคะแนน เพื่อแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกโกลบอลคลับ เมื่อใช้คะแนนสะสม 1,000 คะแนน แลกรับคูปองแทนเงินสด 100 บาท
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกโกลบอลคลับ เมื่อใช้คะแนนสะสม 9,000 คะแนน แลกรับคูปองแทนเงินสด 1,000 บาท
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกโกลบอลคลับ เมื่อใช้คะแนนสะสม แลกซื้อเครื่องดื่ม ที่ลามายอนคอฟฟี่ทุกสาขา

Global House จัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และของตกแต่งบ้าน ให้คุณครบจบในที่เดียว

เพื่อไม่ให้พลาดทุกโปรโมชันใหม่ๆ ทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง หรือสินค้าตกแต่งบ้าน สามารถติดตามและสั่งซื้อสินค้า Global House ได้หลากหลายช่องทางที่

บริการช่างดี
เนื้อหาที่คล้ายกัน